Slama Kawanku,
http://www.typoday.in/
http://www.unicode-oman.org/
Bila bengkel sebegitu akan diadakan di Malaysia?!
Selamat Maju Jaya
http://www.khtt.net/page/30438