Downloads: Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)

Rate this File
Uploaded by Palacca - 12-06-2012
Author Author Palacca
File Size File Size 971.5 KB
Downloads Downloads 42
+ Download

This is the vector file's info and the sample preview of the Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)'s logo. You're advised to login to download the vector logo, (register as member if you're not).. or simply download the vector logo as non member.Pegawai Keselamatan Kerajaan telah dilantik untuk bertanggungjwab kepada Setiausaha Tetap Jabatan Perdana Menteri melalui terma rujukan Pegawai Keselamatan Kerajaan bertarikh 15 Jun 1957 dan "Confidential General Circular No. 1, of 1958, Goverment Security Officer, Federation of Malaya". Tugas utama jawatan ini ialah memberi khidmat nasihat keselamatan perlindungan kepada Kerajaan Negeri, Kementerian, Jabatan dan agensi kerajaan dengan tujuan untuk membantu mengekalkan tahap keselamatan fizikal, keselamatan dokumen dan keselamatan personel di semua agensi kerajaan yang ditetapkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa bagi melindungi terhadap espionaj dan sabotaj serta daripada kebocoran maklumat tanpa kebenaran daripada semua Jabatan dan agensi Kerajaan. Pejabat ini telah berpindah ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri apabila kementerian tersebut di tubuhkan pada awal tahun 1960an. Pejabat ini telah sekali lagi berpindah semula ke Jabatan Perdana Menteri mulai pada 1 Januari 1977 hinggalah sekarang untuk melaksanakan semula tugas dan tanggungjawab berkaitan keselamatan perlindungan seperti mana di tetapkan.

Website Rasmi : http://www.cgso.gov.my/~cgso/portal/


•  Find Vectors, Illustrations, Photos with 15% Off Annual Subscriptions with iStock   - Promo Code: ANNUAL15


•  Find Vector arts, Vector Backgrounds, Illustrations on Shutterstock   & Download 10 FREE Images + Free Vector of The WeekShare this vector via

Images

  • Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)

Comments

There are no comments yet.

Add New Comment Add New Comment