Downloads: Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)

Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)

Rate this File
Uploaded by Palacca - 11-21-2012
Author Author Palacca
File Size File Size 909.7 KB
Downloads Downloads 58
+ Download

This is the vector file's info and the sample preview of the Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)'s logo. You're advised to login to download the vector logo, (register as member if you're not).. or simply download the vector logo as non member.Institut Terjemahan & Buku Malaysia atau singkatannya ITBM (sebelum ini dikenali sebagai Institut Terjemahan Negara Malaysia) ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada 14 September 1993 untuk menyediakan prasarana bagi mewujudkan industri terjemahan di Malaysia, selaras dengan haluan negara menuju Wawasan 2020.

Sebagai sebuah syarikat berkaitan kerajaan, modal asas ITBM dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) manakala pentadbirannya diselia oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Selaras dengan Akta Syarikat 1965, objektif, bidang kuasa, ahli lembaga pengarah dan urusan berkaitan fungsi ITBM tertakluk kepada Memorandum dan Tataurusan Persatuan ITBM yang diluluskan oleh Pendaftar Syarikat.

ITBM ditubuhkan bertujuan untuk mengangkat industri terjemahan dalam negara, mengendali hal ehwal berkaitan terjemahan, kejurubahasaan dan pemindahan ilmu pada semua peringkat, kebangsaan mahupun antarabangsa. ITBM juga bertanggungjawab memperkasa dan memperbanyak penerbitan karya asli penulis tempatan bagi merancakkan industri perbukuan negara selaras dengan perluasan mandatnya yang diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 16 Disember 2011.

website : http://www.itnm.com.my


•  Find Vectors, Illustrations, Photos with 15% Off Annual Subscriptions with iStock   - Promo Code: ANNUAL15


•  Find Vector arts, Vector Backgrounds, Illustrations on Shutterstock   & Download 10 FREE Images + Free Vector of The WeekShare this vector via

Images

  • Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)

Comments

There are no comments yet.

Add New Comment Add New Comment