Downloads: SPADA USIM

SPADA USIM

Rate this File
Uploaded by yustuyun - 05-12-2014
Author Author yustuyun
File Size File Size 1.03 MB
Downloads Downloads 23
+ Download

This is the vector file's info and the sample preview of the SPADA USIM's logo. You're advised to login to download the vector logo, (register as member if you're not).. or simply download the vector logo as non member.


Program ini bertujuan untuk melahirkan kumpulan pakar dalam bidang pencegahan, rawatan dan pemulihan, penjagaan lanjutan dan juga pengurusan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan.

Di akhir program, pelajar akan mempunyai kecekapan dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam :

Membina program pendidikan pencegahan, rawatan dan pemulihan, penjagaan lanjutan dan pengurusan perkhidmatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah melalui pendekatan bersepadu, antara disiplin serta berasakan penyelidikan.
•Melaksanakan program-program jangka pendek ddan juga jangka panjang dalam pendidikan pencegahan, rawatan dan pemulihan, penjagaan lanjutan dan pengurusan perkhidmatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah.
•Proses-proses rawatan dan pemulihan dalam pelbagai peringkat dan persekitaran.
•Menguruskan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah pendekatan bersepadu.


Find Vectors, Illustrations, Photos with 15% Off Annual Subscriptions - Promo Code: ANNUAL15


Images

  • SPADA USIM

Comments

There are no comments yet.

Add New Comment Add New Comment